บางกอก แอบโซลูท อิเลคทริค แอนด์ คอน บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

สายไฟ BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C 60227 IEC 53

ข้อมูลที่ต้องการ
image

งานนำเสนอบริษัท