บางกอก แอบโซลูท อิเลคทริค แอนด์ คอน บจก.

สินค้า

จำนวน

หน่วย

สายไฟ BANGKOK CABLE 450/750 V 70°C NYY

ข้อมูลที่ต้องการ
image

งานนำเสนอบริษัท